Yhteystiedot

Koordinaattori:

Konstantinos Kostas

valtiotieteellinen.yhdistys@gmail.com

Järjestelytoimikunta

Isak Vento, puheenjohtaja
Konstantinos Kostas, sihteeri
Theodora Helimäki
Anne Holli
Emilia Palonen
Johanna Peltoniemi
Åsa von Schoultz
Teivo Teivainen
Tuomas Ylä-Anttila