Yhdistys

Valtiotieteellisen yhdistyksen perustava kokous pidettiin 25. marraskuuta 1935, jolloin todettiin tällaisen seuran välttämättömyys ”valtiollisen tiedon levittämiseksi ja syventämiseksi Suomessa”. Yhdistyksen säännöt vahvistettiin 10. joulukuuta samana vuonna. Valtiotieteellisen yhdistyksen perustaja ja puheenjohtaja vuoteen 1952 asti oli professori Yrjö Ruutu. Nykyinen nimi Valtiotieteellinen yhdistys – Statsvetenskapliga föreningen r.y. vahvistettiin vuoden 1953 säännöissä.

Yhdistyksen tavoitteena on edistää valtiotieteellistä tutkimusta ja valtiotieteellisten kysymysten harrastusta Suomessa sekä osallistua alan kansainväliseen tieteelliseen yhteistoimintaan. Yhdistyksen tärkeimmät toimintamuodot ovat esitelmä- ja keskustelutilaisuuksien järjestäminen ja julkaisutoiminta.

Valtiotieteellinen yhdistys on julkaissut vuodesta 1959 lähtien vertaisarvioitua Politiikkalehteä (arvioitu tasolle 2 TSV:n Julkaisufoorumihankkeessa), joka ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Politiikan edeltäjänä toimi yhdistyksen vuosikirja Valtio ja yhteiskunta (1945-1956). Uudella julkaisumuodolla pyrittiin nykyaikaistamaan julkaisun ulkomuotoa sekä lisäämään sisällön ajankohtaisuutta. Yhdistyksen sisäiseen tiedotukseen tarkoitettu tiedotuslehti Politiikan tutkimus ja yhteiskunta perustettiin vuonna 1975.

Valtiotieteellinen yhdistys julkaisee myös Politiikasta.fi -verkkolehteä sekä kirjasarjaa Books from Finnish Political Science Association.