Julkaisut

Valtiotieteellinen yhdistys julkaisee vertaisarvioitua Politiikka-lehteä, Politiikasta.fi -verkkolehteä sekä kirjasarjaa Pro et Contra. Books from Finnish Political Science Association.

Politiikka-lehti

Politiikka on valtio-opillisia alkuperäiskäsikirjoituksia julkaiseva vertaisarvioitu tieteellinen aikakauslehti. Kirjoituksia julkaistaan ensisijaisesti suomeksi ja ruotsiksi. Lehdessä julkaistut artikkelit käyvät läpi anonyymin vertaisarvioinnin kahdella vähintään tohtorin tutkinnon suorittaneella asiantuntijalla.

Politiikasta.fi

Palkittu Politiikasta.fi on Valtiotieteellisen yhdistyksen verkkolehti, jonka tehtävänä on yhteiskuntatieteiden, erityisesti politiikan tutkimuksen, yleistajuistaminen. Politiikasta.fi tekee tutkimuksesta ymmärrettävää, kiinnostavaa ja hyödyllistä. Haluamme parempaa julkista keskustelua!

Pro et Contra -kirjasarja

Pro et Contra. Books from the Finnish Political Science Association on yhdistyksen uudistettu englanninkielinen kirjasarja. Se julkaisee vertaisarvioituja kirjoja, jotka ovat avoimesti saatavilla yhteistyökumppani Helsinki University Pressin alustalla. Kirjasarjan tehtävänä on tarjota korkealaatuista politiikan tutkimusta laajemmalle yleisölle ilman maksumuureja.

Suomenkielinen kirjasarja

Valtiotieteellinen yhdistys julkaisee sekä suomen- että englanninkielisiä kirjasarjoja. Suomenkielinen kirjasarja Valtiotieteellisen yhdistyksen julkaisuja koostuu pääasiallisesti juhlakirjoista.

E-kirjoja

Valtiotieteellinen yhdistys julkaisee myös vertaisarvioimattomia sähköisiä kirjoja, sekä julkaistujen kirjojen sähköisiä versioita.