Julkaisut

Valtiotieteellinen yhdistys julkaisee vertaisarvioitua Politiikka-lehteä, Politiikasta.fi -verkkolehteä sekä kirjasarjaa Pro et Contra. Books from Finnish Political Science Association.

Politiikka-lehti

Politiikka on Julkaisufoorumissa 2-tasolle arvioitu tiedejulkaisu, joka on perustettu vuonna 1959. Neljästi vuodessa ilmestyvässä lehdessä julkaistaan suomeksi ja ruotsiksi artikkeleita, keskustelupuheenvuoroja (esim. lektiot) ja kirja-arvioita politiikan tutkimuksen alalta. Kaikki lehdelle esitetyt artikkelit lähetetään arvioitavaksi kaksoissokkomenettelyllä vähintään kahdelle alan väitelleelle asiantuntijalle ennen niiden julkaisemista.

Politiikasta.fi

Palkittu Politiikasta.fi on Valtiotieteellisen yhdistyksen verkkolehti, jonka tehtävänä on yhteiskuntatieteiden, erityisesti politiikan tutkimuksen, yleistajuistaminen. Politiikasta.fi tekee tutkimuksesta ymmärrettävää, kiinnostavaa ja hyödyllistä. Haluamme parempaa julkista keskustelua!

Pro et Contra -kirjasarja

Pro et Contra. Books from the Finnish Political Science Association on yhdistyksen uudistettu englanninkielinen kirjasarja. Se julkaisee vertaisarvioituja kirjoja, jotka ovat avoimesti saatavilla yhteistyökumppani Helsinki University Pressin alustalla. Kirjasarjan tehtävänä on tarjota korkealaatuista politiikan tutkimusta laajemmalle yleisölle ilman maksumuureja.

Suomenkielinen kirjasarja

Valtiotieteellinen yhdistys julkaisee sekä suomen- että englanninkielisiä kirjasarjoja. Suomenkielinen kirjasarja Valtiotieteellisen yhdistyksen julkaisuja koostuu pääasiallisesti juhlakirjoista.

E-kirjoja

Valtiotieteellinen yhdistys julkaisee myös vertaisarvioimattomia sähköisiä kirjoja, sekä julkaistujen kirjojen sähköisiä versioita.