Politiikan tutkimuksen päivät – Statsvetardagarna 2022

Vuonna 2022 päivien teemana on Sata vuotta yleistä valtio-oppia - Tulevaisuus, menneisyys, nykyisyys. År 2022 är temat för dagarna Hundra år av allmän statsvetenskap – Framtid, dåtid, nutid. In 2022, the theme of the conference is Hundred years of general political science - Future, Past, Present.