Politiikasta historiaa

Mikko Poutanen, tutkijatohtori, Tampereen yliopisto

Emilia Palonen, yliopistotutkija, Helsingin yliopisto

Politiikasta on Valtiotieteellisen yhdistyksen verkkolehti, joka yleistajuistaa politiikan tutkimusta ja yhteiskuntatieteitä. Palkittu Politiikasta-verkkolehti on vakiinnuttanut asemaansa politiikan ja yhteiskuntatieteiden tutkijoiden äänen kanavoijana julkiseen keskusteluun. Politiikasta julkaisee vertaisarvioimattomia artikkeleja suomeksi sekä jossain määrin ruotsiksi ja englanniksi. Politiikasta-verkkolehden kansainvälinen julkaisutunnus on ISSN 2323-7090.[1]  2000-luvun lopulla Valtiotieteellisen yhdistyksen johtokunnassa suunniteltiin julkaisujen uudistamista. Politiikka-lehti toivottiin sähköiselle alustalle ja vertaisarviointiprosessi sähköpostista open journals -järjestelmään. Avoin tiedejulkaiseminen oli trendi ainakin tietyissä piireissä. Vuosikymmen oli blogien kulta-aikaa ja moni politiikantutkijakin piti omaa blogiaan. Kenttä oli aika pirstaloitunut: jotkut suomalaisista tiedeblogaajista tunnettiin, mutta tunnettavuuden ja ennen kaikkea tiedon leviäminen oli hiljattain aloittaneen Facebookin ja sähköpostilistojen varassa. Kansainvälisistä vertailukohdista Iso-Britanniassa sisaryhdistyksemme PSA UK oli aloittanut blogin, johon toivottiin jäsenistöltä tekstejä ajankohtaisesta politiikasta. Näistä aineksista alettiin tehdä hakemusta Koneen säätiölle. Hakemusta tekivät etenkin johtokunnan jäsenet Petri Koikkalainen ja Emilia Palonen, joilla molemmilla oli taustaa toimittajina. Visioitiin ja saatiin kolmivuotinen rahoitus Politiikka-lehdelle ja kokoavalle tiedeblogille.

Keskeisenä motiivina yhdistyksellä oli saada valtio-opin laaja-alaisuus esiin. Julkisuudessa politiikantutkijat olivat lähinnä esillä vaaliasiantuntijoina tai joistain erityiskysymyksistä. Tarkoituksena oli viestiä tutkimuksesta niin, että laaja yleisö ja toimittajat saisivat tietää, että mitä kaikkea alalla tutkitaan.

Alun perin Politiikasta tarkoituksena olikin sekä julkaista uutta tekstiä, että koota yhteen blogeja eri puolilta valtio-opin laajaa alaa RSS-feedien avulla. Näin sivustolla olisi sisältöä ja samaan aikaan yhteinen alusta tukisi blogeja. Blogista kuitenkin siirryttiin verkkolehteen, joka saatiin käyntiin huhtikuussa 2012 ensimmäisenä päätoimittajananaan Emilia Palonen ja toimitussihteerinä ulkoministeriöuralle siirtynyt Leea Lamminpää. Palonen rekrytoi mukaan toimitussihteeriksi samoin Suomeen Iso-Britanniasta tohtorina palanneen Johanna Vuorelman, josta tuli päätoimittaja vuonna 2014. Vuorelman kaudella rahoitus saatiin vakiintumaan, toimituskunnan työ organisoitua ja toimitussihteerin tehtäviin saatiin loistava ja osaava Maija Lähteenmäki, joka sai kirjoituspalkkion joka jutusta. Siirryttiin myös usean päätoimittajan malliin, jolloin päätoimitukseen liittyivät Leena Malkki ja Isak Vento. Näin lehden toimintaa voitiin kehittää enemmän itsenäisen toiminnan suuntaan. Julkaistut laatutekstit levisivät hyvin.

Ajatus oli myös, että Politiikasta ei olisi vain Valtiotieteellisen yhdistyksen lehti, vaan että yhteistyötä tehtäisiin myös alan yhdistysten kanssa, jotta kustannettaisiin verkkosivujen ylläpito vakituisesti. Mukana olivat Suomen rauhantutkimusyhdistys ja vuonna 2012 perustettu Kulttuuripolitiikan tutkimuksen seura. Näistä ensimmäinen on edelleen mukana yhteistyössä ja Politiikasta-lehden toimituskunta on monitieteinen. Se näkyy myös sisällöissä, joiden määrä on kasvanut huikeasti.

Lehden toimintaan varattu rahoitus muodostaa merkittävän osan yhdistyksen kokonaisbudjetista. Lehden merkittävin ja uskollisin rahoittaja on ollut Koneen säätiö, mutta lehteä ovat myös rahoittaneet muun muassa Jenny ja Antti Wihurin säätiö ja Svenska Kultur Fonden sekä yhteistyökumppanit Kansainvälisten suhteiden seura (FISA) ja Jyväskylän yliopisto. Politiikasta saa myös Opetus- ja kulttuuriministeriön kulttuurilehtitukea.

Politiikasta on yhteiskuntatieteellistä tutkimusta yleistajuistavassa roolissaan poikkeuksellisen arvostettu; Politiikasta palkittiin vuonna 2019 Suomen tiedetoimittajain liiton vuoden tiedeviestintäpalkinnolla. Lehti sai jo vuonna 2016 Suomen tiedekustantajien liitolta tunnustuspalkinnon merkittävästä panoksesta tutkimustiedon välittämisessä julkiseen keskusteluun ajankohtaisista poliittisista kysymyksistä. 

Politiikasta nyt

Nykyään Politiikasta-verkkolehteä päätoimittavat Mikko Poutanen (vastaava), Leena Malkki ja Johanna Peltoniemi. Verkkolehti on noussut kotimaisten luetuimpien tutkimusta yleistajuistavien kanavien joukkoon. Lehden menestys perustuu motivoituneeseen toimituskunnan muodostavaan tekijäjoukkoon, joita yhdistää paitsi yhteiskunnallinen tutkijaura, mutta myös palo tehdä tutkimuksesta ymmärrettävää suurelle yleisölle – yleistajuisesti.

Politiikasta ei ainoastaan julkaise yleistajuisia tutkimukseen pohjaavia artikkeleja, vaan julkaisutoiminnan lisäksi Politiikasta järjestää monenlaista tutkimukseen pohjaavaa toimintaa, jonka tavoitteena on vahvistaa yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Artikkelien lisäksi lehti tuottaa podcasteja, järjestää tutkijoiden kouluvierailuja, vastaa politiikkaa koskeviin kysymyksiin, tarjoaa kielenhuoltovinkkejä sekä toimii taiteen ja tutkimuksen rajapinnassa. Lehti toimii myös yhdessä muiden suomalaisten tiedejulkaisujen kanssa osana Tutkitusti -verkostoa, jonka tarkoituksena on edistää suomalaisen yleistajuisen tiedejulkaisemisen vaikuttavuutta. Yhteistyötä tehdään myös Politiikka-lehden kanssa.

Politiikasta on kasvattanut lukijakuntaansa tasaiseen tahtiin. Vuonna 2020 Politiikasta ylitti aiemmat saavutuksensa julkaisten lähes 140 tutkimukseen perustuvaa yleistajuista tiedeartikkelia. Lehden sivustolla vierailtiin yli 289 000 kertaa vuonna 2020 (keskimäärin lähes 790 latausta päivittäin). Suosituimmat artikkelit keräävät säännöllisesti yli tuhat lukukertaa, ja niihin palataan usein myös vuosien jälkeen. Artikkelien lukukerrat eivät siis rajoitu niiden julkaisuviikkoon, kuukauteen, tai edes vuoteen. Vuoden 2021 alussa Politiikasta-verkkolehden Facebook-sivua seurasi noin 6 400 henkilöä, Twitterissäkin lähes 6 000. Tältäkin osin lehden vaikuttavuus jatkaa positiivista kasvuaan. Yhteiskunnallisena sillanrakentajana Politiikasta yhdistää politiikan tekijät, tutkijat ja laajemman yleisön. 


[1] ISSN-tunnuksen saaneiden verkkojulkaisujen tiedot viedään kansallisbibliografian lisäksi kansainväliseen ISSN Portal -tietokantaan.