Politiikan tutkimuksen päivät onnistuneesti etänä

Ensimmäistä kertaa verkkotapahtumana järjestetty Politiikan tutkimuksen päivät saatiin Åbo Akademin koordinoimana onnistuneesti maaliin. Päivät järjestettiin 10.–12. toukokuuta. Ilmoittautuneita oli yhteensä 172, työryhmiä 15.

Professori Pippa Norris piti key note -puheenvuoron otsikolla “The two faces of trust (aka the cautionary tale of Little Red Riding Hood)”. Norris käsitteli puheessaan luottamusta moderneissa yhteiskunnissa.

Lukuvuoden 2019–2020 gradupalkinto myönnettiin valtiotieteiden maisteri Henna-Elise Selkälälle. Selkälän gradu käsittelee poliittisen aktivismin kehollisia ilmaisutapoja ilmastoliike Ende Geländen toiminnassa Saksassa. Valinnan teki tänä vuonna professori (emer.) Jan Sundberg.

Etätapahtuman järjestelyistä saatu palaute oli myönteistä. Kokemusta hyödynnetään tulevien tapahtumien järjestelyissä.

Kiitos kaikille osallistuneille! Seuraavat Politiikan tutkimuksen päivät järjestetään ensi toukokuussa Helsingin yliopiston koordinoimana.