TULE POLITIIKKAAN PÄÄTOIMITTAJAKSI TAI TOIMITUSSIHTEERIKSI!

Politiikka on Julkaisufoorumissa 2-tasolle arvioitu tiedejulkaisu, joka on perustettu vuonna 1959. Politiikka-lehti toimii Valtiotieteellisen Yhdistyksen (VTY) julkaisutoiminnan kivijalkana, ja sillä on vakiintunut asema politiikan tutkimuksen johtavana julkaisukanavana Suomessa ja suuri merkitys koko tiedeyhteisölle. Politiikka ilmestyy neljästi vuodessa välittömästi avoimena verkkolehtenä journal.fi –alustalla TSV:n ylläpitämässä sähköisessä OJS-järjestelmässä (Open Journal Systems).

Politiikka-lehti edistää valtio-opillista tutkimusta kotimaisilla kielillä. Lehdessä tarkastellaan mitä moninaisimpia tutkimuskohteita laajalla tutkimusotteiden ja -aineistojen kirjolla.

Politiikka on saanut Tieteellisten Seurain Valtuuskunnan Vertaisarvioitu-tunnuksen, ja kaikki lehdessä julkaistavat artikkelit lähetetään arvioitavaksi kaksoissokkomenettelyllä vähintään kahdelle alan väitelleelle asiantuntijalle ennen niiden julkaisemista. Politiikka-lehti on sitoutunut noudattamaan julkaisutoiminnassaan Tutkimuseettisen neuvottelukunnan hyvän tieteellisen käytännön ohjeistusta.

Politiikka-lehden toimitus uudistui vuoden 2021 alussa kun aiemmasta yliopistosta toiseen kiertävästä päätoimittaja-toimitussihteeri-mallista luovuttiin. Nyt lehteen haetaan

uutta päätoimittajaa ja toimitussihteeriä.

Päätoimittaja ja toimitussihteeri voivat olla samasta tai eri yliopistoista. Päätoimittajan tehtävään voi hakea myös kahden henkilön työparina. Päätoimittajan ja toimitussihteerin kaudet ovat kahden vuoden pituisia, ja ne voi uusia kerran peräkkäin. Lehden toimituksen käytännön apuna toimii valtakunnallinen toimituskunta ja taustatukena toimitusneuvosto.  Kustantajan edustajana Valtiotieteellinen yhdistys tukee lehden toimintaa, mutta ei puutu toimituksellisiin sisältöihin.

Päätoimittaja lukee käsikirjoituksia ja auttaa kirjoittajia niiden kehittämisessä eteenpäin eri vaiheissa tiiviissä yhteistyössä toimitussihteerin ja muiden toimituskunnan jäsenten kanssa. Päätoimittaja vastaa lehden julkaisupäätöksistä sekä pääkirjoitusten kirjoittamisesta. Toimitussihteeri koordinoi toimituksen työntekoa ja pitää yhteyttä kirjoittajiin. Toimitussihteeri myös toimittaa julkaistavat artikkelit julkaisukuntoon ja tekee yhteistyötä taittajan kanssa. Toimitussihteerille maksetaan numerokohtaista palkkaa.

Toivomme hakijoilta kokemusta tieteellisestä julkaisemisesta ja toimitustyöstä koti- ja ulkomaisissa julkaisuissa. Tehtävissä edellytetään myös kykyä julkaistavaksi hyväksyttyjen kirjoitusten huolelliseen editointiin sekä valmiutta tukea ja ohjata kirjoittajia käsikirjoituksen muokkaamisessa valmiiksi tekstiksi. Päätoimittajalta toivomme tohtorin tutkintoa politiikan tutkimuksesta ja toimitussihteeriltä vähintään maisterin tutkintoa.

Päätoimittajan ja toimitussihteerin tehtävät alkavat vuoden 2023 alusta. Perehdyttäminen tehtäviin tapahtuu marras-joulukuussa 2022.

Haethan päätoimittajan tai toimitussihteerin paikkaa lähettämällä hakemuksesi pe 11.11. mennessä osoitteeseen valtiotieteellinen.yhdistys@gmail.com. Kerro vapaamuotoisessa hakemuksessasi akateemisesta ja muusta julkaisemiseen ja toimittamiseen liittyvästä toiminnastasi.

Lisätietoja tehtävistä antavat Valtiotieteellisen yhdistyksen puheenjohtaja Hanna-Mari Kivistö (hanna-mari.t.kivisto@jyu.fi, 040 805 4619) sekä Politiikka-lehden nykyinen päätoimittaja Katja Mäkinen (katja.a.p.makinen@jyu.fi, 040 805 4194).