Valta ja politiikka. Juhlakirja Ilkka Ruostetsaarelle hänen 60-vuotispäivänään

Toim. Elina Kestilä-Kekkonen ja Tapio Raunio

ISBN 978-952-67472-6-2

Lataa PDF-tiedosto

Valta ja politiikka -teos kunnioittaa professori Ilkka Ruostetsaaren akateemista uraa hänen 60-vuotissyntymäpäivänään. Ruostetsaari on tutkinut suomalaisia eliittejä, poliittista rekrytoitumista, kunnallispolitiikkaa sekä energiapolitiikkaa, mutta hänen työtään on aina leimannut kiinnostus valtaa ja sen eri ilmenemismuotoja kohtaan. Näin ollen juhlakirjassa tarkastellaan valtaa eri näkökulmista: vallan eri muotoja, poliittisen osallistumisen suhdetta valtaan sekä valtaa päätöksenteossa, poliittisissa instituutioissa ja poliittisissa järjestelmissä. Kirjoittajina on Ilkan nykyisiä ja entisiä työtovereita ja yhteistyökumppaneita.

Sisältö

Esipuhe

Tabula gratulatoria

I Vallan eri muodoista ja tutkimuksesta

 1. Mikko Lahtinen: Hegemoninen valta – Antonio Gramsci
 2. Kaisa Herne: Maahanmuutto oikeudenmukaisuuden näkökulmasta
 3. Sirpa Virta: Turvallisuusvalta ja vallankäyttö
 4. Matti Kojo ja Tapio Litmanen: Hallinnan keinot YVA-menettelyn yleisötilaisuudessa: Puheenjohtajan roolit vuorovaikutuksen edistämisessä
 5. Tuomas Forsberg: Vallan käsite ja käsitteiden valta

II Poliittinen osallistuminen ja valta

 1. Sami Borg: Suurten ikäluokkien poliittinen kiinnittyminen ja äänestysvalinnat 1970-luvulta nykypäivään
 2. Elina Kestilä-Kekkonen: Kenen ääni kuuluu Euroopassa?
 3. Mikko Mattila: Terveys, luottamus ja poliittinen osallistuminen

III Poliittiset instituutiot, päätöksenteko ja valta

 1. Matti Wiberg: Piiloutuvatko kansanedustajat ryhmäänsä? (Ei sähköisessä versiossa.)
 2. Hannu Nurmi: Optimaalinen edustus käsitteellisenä ongelmana
 3. Tapio Raunio: Euroopan vallattomat presidentit vallan kahvassa