Föreningen

Statsvetenskapliga föreningen rf. grundades 25. november 1935 på ett upplevt behov av en förening för ”spridning och förkovring i statlig kunskap i Finland”. Föreningens stadgan fastställdes 10. december 1935. Grundare av och ordförande för föreningen fram till år 1952 var professor Yrjö Ruutu. Det nuvarande namnet Valtiotieteellinen yhdistys – Statsvetenskapliga föreningen rf. bekräftades i föreningens stadgan år 1953.

Föreningens mål är att främja statsvetenskaplig forskning och intresset för statsvetenskapliga frågor i Finland samt delta i den internationella vetenskapliga verksamheten på området. Föreningens främsta verksamhetsformer är publicering och organisering av konferenser och föreläsningar samt diskussionstillfällen.

Statsvetenskapliga föreningen har sedan 1959 publicerat den kollegialt granskade Politiikka-tidningen (rankad till nivå 2 i Vetenskapliga samfundens Publikationsforum), som utkommer fyra gånger om året. Föregångare till Politiikka var föreningens årsbok Staten och samhället (1945-1956). Med den nya publikationen strävade man efter mer modern form och aktuellt innehåll.

Statsvetenskapliga föreningen publicerar också Politiikasta.fi -nättidningen och bokserien Pro et Contra. Books from Finnish Political Science Association.