Politiikka journal

The journal Politiikka is a peer reviewed scientific journal that publishes original manuscripts. Articles and reviews are published mainly in Finnish and Swedish. The published articles have undergone an anonymous peer review by at least two experts with a relevant doctoral degree.

Politiikka is an open access journal that publishes four issues a year through the journal.fi-platform: https://journal.fi/politiikka/index. Article manuscripts and text proposals should also be submitted through the journal.fi-platform (requires registration to the journal.fi-system).

Politiikka has been granted the peer reviewed -certificate by the Federation of Finnish Learned Societies. Politiikka is hence committed to follow the instructions of scientific publishing by the Federation. For more information about the certificate, please visit the webpage of the Federation of Finnish Learned Societies.

Editorial team 2021-23:

Editor-in-chief: Katja Mäkinen
Managing editor: Miikka Salo
Editorial secretary: Annu Perälä

Instructions for authors

https://journal.fi/politiikka/ohjeet (toggle the language selector top right corner)

Latest publications

  • Suomessa on laajalti keskusteltu yhteiskunnan ja poliittisen keskustelun pola­risaatiosta. Kuitenkin teoreettisesti ja empiirisesti tutkimus poliittisesta pola­risaatiosta, sitä määrittävistä jakolinjoista sekä sen vaikutuksista Suomessa on vielä melko vähäistä. Tämän artikkelin tarkoituksena on esittää, miten pola­risaatiota voidaan tarkastella Suomen olosuhteissa. Sen erimerkit keskittyvät maahanmuuttoasenteisiin, mutta teoreettisesti sen argumentit ovat yhteen­sopivia myös muiden poliittisesti merkittävien asiakysymysten kanssa. Suo­messa […]
  • Kirjoitus perustuu väitöstilaisuudessa pidettyyn lektioon.
  • Puolueet lupaavat vaalikampanjoissaan edistää monenlaisia asioita. Suuri yleisö suhtautuu vaalilupauksiin skeptisesti. Siitä, missä määrin puolueiden vaaleissa lupaamat asiat toteutuvat Suomessa, ei kuitenkaan ole aiemmin ollut saatavilla systemaattisesti koottua tietoa. Tässä tutkimuksessa sovellettiin kansainvälisessä tutkimuskirjallisuudessa vakiintuneita menetelmiä Juha Sipilän hallituksen (2015–2019) puolueiden vaaliohjelmiin sisältyneiden lupausten tutkimiseen. Vaalilupaus määriteltiin sellaisena sitoumuksena tiettyyn toimenpiteeseen tai lopputulokseen, että toimenpiteen […]
  • Kirjoitus perustuu väitöstilaisuudessa pidettyyn lektioon.