Politiikka journal

The journal Politiikka is a peer reviewed scientific journal that publishes original manuscripts. Articles and reviews are published mainly in Finnish and Swedish. The published articles have undergone an anonymous peer review by at least two experts with a relevant doctoral degree.

Politiikka is an open access journal that publishes four issues a year through the journal.fi-platform: https://journal.fi/politiikka/index. Article manuscripts and text proposals should also be submitted through the journal.fi-platform (requires registration to the journal.fi-system).

Politiikka has been granted the peer reviewed -certificate by the Federation of Finnish Learned Societies. Politiikka is hence committed to follow the instructions of scientific publishing by the Federation. For more information about the certificate, please visit the webpage of the Federation of Finnish Learned Societies.

Editorial team 2021-23:

Editor-in-chief: Katja Mäkinen
Managing editor: Miikka Salo
Editorial secretary: Annu Perälä

Instructions for authors

https://journal.fi/politiikka/ohjeet (toggle the language selector top right corner)

Latest publications

  • Titeln på min avhandling är Parasiter och ”bättre folk”: Affekt i näthat mot det svenska i Finland. Parasiter och ”bättre folk” syftar direkt på det som skrivs om svenskspråkiga finländare i det material jag analyserar. Näthat är ett allmänt begrepp och brukar ofta användas synonymt med hatretorik, hatprat, hatpropaganda, hatskriverier med mera. Jag har medvetet […]
  • Folkomröstningar utgör en politisk metod för att öka den demokratiska legitimiteten för ett politiskt beslut. I Finland bidrog en lagändring år 1990 till att det även blev möjligt att arrangera rådgivande folkomröstningar på kommunal nivå. Den politiska makten kvarstår hos kommunfullmäktige, folkomröstningsresultatet till trots, och kommunfullmäktigen runt om i Finland har vid upprepade tillfällen valt […]
  • Denna studie riktar intresset mot lokala listor (valmansföreningar och gemensamma listor) i finländska kommunalval. Syftet är företa en översiktlig granskning av dessa listor, med särskilt fokus på tidsperioden 1984–2017. Studien har inalles tre huvuduppgifter; att erbjuda en kartläggning av de lokala listornas förekomst och framgång, att presentera en tentativ taxonomi över deras ideologiska särdrag och […]