Publikationer

Statsvetenskapliga föreningen publicerar den kollegialt granskade Politiikka-tidningen, Politiikasta -nättidningen och bokserien Pro et Contra. Books from Finnish Political Science Association.

Politiikka-tidningen

Politiikka-tidningen är en kollegialt granskad vetenskaplig tidskrift som publicerar statsvetenskapliga orginalmanuskript. Tidningen publicerar skrifter på finska och svenska. Artiklar som publiceras har genomgått en kollegial granskning av åtminstone två anonyma sakkunniga som har doktorsexamen.

Politiikasta.fi

Politiikasta är en ISSN-registrerad sajt vars ansvariga utgivare är Statsvetenskapliga Föreningen r.f. och vars inriktning är att kommunicera forskningsresultat och analyser inom samhällsvetenskap på ett koncist och lättförståeligt sätt, så att även icke-akademiker kan ta del av dessa.

Pro et Contra bokserien

Valtiotieteellinen yhdistys julkaisee sekä suomenkielistä että englanninkielistä kirjasarjaa. Suomenkielinen kirjasarja Valtiotieteellisen yhdistyksen julkaisuja koostuu pääasiallisesti juhlakirjoista. Vuonna 1983 perustetulla englanninkielisellä kirjasarjalla Books from the Finnish Political Science Association on kunniakas historia suomalaisen politiikan tutkimuksen kansainvälisesti tunnetuksi tekemisessä.

Suomenkielinen kirjasarja

Den finskspråkiga bokserien Valtiotieteellisen yhdistyksen julkaisuja består huvudsakligen av festskrifter.

E-böcker

Valtiotieteellinen yhdistys julkaisee myös vertaisarvioimattomia sähköisiä kirjoja, sekä julkaistujen kirjojen sähköisiä versioita.