Kontakt

Sekreterare
Mikko Vesterinen
Tammerfors universitet

Kommunikationssekreterare
Olga Vatka
Helsingfors universitet

Administrativ sekreterare
Konstantinos Kostas
Helsingfors universitet

Sekretariatet kan kontaktas via e-post: valtiotieteellinen.yhdistys[at]gmail.com.


Ordförande
Emilia Palonen
Helsingfors universitet
emilia.palonen[at]helsinki.fi
+358 50 4482878

Postadress

Statsvetenskapliga föreningen rf
c/o Emilia Palonen
PL 9 (Brobergsterassen 3A)
00014 Helsingfors universitet