Kontakt

Sekreterare
Mikko Vesterinen
Tammerfors universitet

Sekreterare
Konstantinos Kostas
Helsingfors universitet

Sekretariatet kan kontaktas via e-post: valtiotieteellinen.yhdistys[at]gmail.com.


#Label

Ordförande

Hanna-Mari Kivistö
Jyväskylä universitetet
hanna-mari.t.kivisto[at]jyu.fi

+358 40 8054619

Postadress

Statsvetenskapliga föreningen rf
c/o Emilia Palonen
PL 9 (Brobergsterassen 3A)
00014 Helsingfors universitet