Priser

Statsvetenskapliga föreningen har sedan 1992 gett ett pris för bästa pro gradu -avhandling i statskunskap. Under de senaste åren har priset tilldelats:

2021–2022 Alina Mäkynen: Painostuksesta EU-edunvalvontaan. Lobbauksen käsitehistoria Suomen poliittisessa kielessä. Helsingifors universitet.
2020–2021 Tommi Sookari: United Nations, protection, and the securitization of violence against civilians: A critical security analysis of the politics of protection. Åbo Universitet.
2019–2020 Henna-Elise Selkälä: Embodying climate justice: An ethnographic inquiry into the resisting choreography of the climate movement Ende Gelände. Tammerfors universitet.
2018–2019 Deniz Kacar: “Turkin viholliset sanovat ei”: Strategiset kulttuurit turvallistamisliikkeiden kontekstina Turkin kansanäänestyksessä 2017. Åbo universitet.
2017–2018 Maarit Intke: Asiantuntijapäätöksenteko ja poliittinen epäluottamus: Häivedemokratian kannatus Suomessa vuosina 2007, 2011 ja 2015. Åbo universitet.
2016–2017 Jaakko Haarala: The Problem of Representing Diversity: Could the Cross-Cultural Kid -Experience Provide Some Insights? Helsingfors universitet.
2015–2016 Konsta Kotilainen: The Political Economy of Monetary Sovereignty in the Era of Modern Money. Helsingfors universitet.
2014–2015 Nina Edström: Det politiska förtroendet i Finland. En studie av förklaringar till förändringar i det politiska förtroendet för riksdagen åren 1995-2014. Åbo Akademi.
2013–2014 Astrid Emily Taylor: Milk and Biopolitics: The emergence and re-conceptualization of food sovereignty in the raw milk movement as a means of resisting biopower. Lapplands universitet.
2012–2013 Ville Sinkkonen: The Reactions of the European Union and the United States to the January 25th, 2011 Revolution in Egypt: A Comparative Appraisal of Normative Power. Åbo universitet.
2011–2012 Milka Suuniittu: Nicaraguan naisliike vuosina 1977–1996: Naisten kollektiiviseen toimintaan vaikuttaneet tekijät sandinisti- ja oikeistokonservatiivisina vuosina. Tammerfors universitet.
2010–2011 Juhani Saari: Jälkimaterialismi traditiosidonnaisten varmuuksien hajotessa. Voiko Ronald Inglehartin hiljaista arvovallankumousta selittää refleksiivisen modernisaatioteorian kautta? Helsingfors universitet.
2009–2010 Kaisa Vuoristo: Identiteetin tuolla puolen? Islamilainen huntu poliittisen rajanmuodostuksen välineenä Ranskan huivikiistassa 2004. Helsingfors universitet.
2008–2009 Tiina Kanninen: Forced displacement, humanitarism and written encounters: re-imagining the political-juridical at the discursive limits of modernity. Tammerfors universitet.
2007–2008 Anna Kronlund: Poikkeustila yhdysvaltalaisessa poliittisessa keskustelussa syyskuun terroristi-iskujen jälkeen. Jyväskylä universitet.
2006–2007 Anders Fagerholm: Reform eller icke-reform? Ideologisk utveckling inom den finländska yttervänstern under 1980- och 1990 -talen. Åbo Akademi.
2005–2006 Eeva Puumala: ’Olipa kerran kansainvälinen politiikka…’ Poeettinen narratiivi toiseuden institutionalisoitumisesta tieteenalan epistemologiaan. Tammerfors universitet.
2004–2005 Janne Immonen: ’Meitä ei dissata!’ Rap-musiikki puuvillapelloilta gettoon ja sieltä ulos. Jyväskylä universitet.
2003–2004 Tuija Lattunen: Häirinnän politiikkaa. Uuden poliittisen toiminnan esteettinen teoria. Helsingfors universitet.
2002–2003 Riina Subra: Paul Virilio ja reaaliajan politiikkaa: avauksia poliittisen teknologiakritiikin käsitteellistämiseen. Helsingfors universitet.
2001–2002 Lauri Siisiäinen: Sonorinen hallitseminen ja musiikin kommunikaatio. Jyväskylä universitet.
2000–2001 Antero Aunesluoma: Tietoyhteiskunta, hyvinvointiyhteiskunta, kilpailuyhteiskunta – kielellinen näkökulma Suomen tietoyhteiskuntastrategiaan. Helsingfors universitet.
1999–2000 Ainoriitta Pöllänen: Federalismi ja Euroopan parlamentti – vaateet toimielimen aseman parantamisesta ja sopimusluonnos Euroopan Unionista. Jyväskylä universitet.
1998–1999 Mikael Mattlin: National identity change in Taiwan – A constructivist understanding. Helsingfors universitet.
1997–1998 Rurik Ahlberg: Civilt samhälle och demokrati – en studie av de ryska regionerna med beaktande av moderniseringsteorin. Åbo Akademi.