Politiikasta.fi

Politiikasta.fi är en ISSN-registrerad sajt vars ansvariga utgivare är Statsvetenskapliga Föreningen r.f. och vars inriktning är att kommunicera forskningsresultat och analyser inom samhällsvetenskap på ett koncist och lättförståeligt sätt, så att även icke-akademiker kan ta del av dessa.

Politiikasta publicerar artiklar och analyser av forskare och samhällsvetare om aktuella politiska frågor och politisk forskning. År 2019 besöktes nättidningen över 250 000 gånger.

Vi vill erbjuda analyser av forskare på ett så mångsidigt sätt som möjligt: i skrift, bild och inspelningar. Mångfalden sträcker sig även till språk: vi publicerar analyser på finska, svenska och engelska.

Politiikasta.fi internationella publikationskod är ISSN 2323-7090. Nätpublikationer som erhållit ISSN-kod införs både i nationalbibliografin och i den internationella ISSN Portal -databasen.

Respektive skribent svarar för synpunkterna i sin artikel i tidningen.År 2019 tilldelades Politiikasta priset Årets vetenskapsjournalist av Finlands vetenskapsredaktörers förbund. Politiikasta belönades 2016 med Finlands vetenskapsredaktörers förbunds pris för betydande insatser för att förmedla forskningen i den offentliga debatten om politiska angelägenheter. År 2016 var vi dessutom finalist till priset Liikutu tiedosta.

Redaktion

toimitus(at)politiikasta.fi
Chefredaktör Mikko Leino
mikko.leino(at)politiikasta.fi
Redaktionssekreterare Hanne Vuorela
toimitus(at)politiikasta.fi

Författarens instruktioner

Läs instruktionerna för skribenter och kontakta oss per e-post för att erbjuda en artikel!

Senaste publikationer