Politiikasta.fi

Politiikasta.fi är en ISSN-registrerad sajt vars ansvariga utgivare är Statsvetenskapliga Föreningen r.f. och vars inriktning är att kommunicera forskningsresultat och analyser inom samhällsvetenskap på ett koncist och lättförståeligt sätt, så att även icke-akademiker kan ta del av dessa.

Politiikasta publicerar artiklar och analyser av forskare och samhällsvetare om aktuella politiska frågor och politisk forskning. År 2019 besöktes nättidningen över 250 000 gånger.

Vi vill erbjuda analyser av forskare på ett så mångsidigt sätt som möjligt: i skrift, bild och inspelningar. Mångfalden sträcker sig även till språk: vi publicerar analyser på finska, svenska och engelska.

Politiikasta.fi internationella publikationskod är ISSN 2323-7090. Nätpublikationer som erhållit ISSN-kod införs både i nationalbibliografin och i den internationella ISSN Portal -databasen.

Respektive skribent svarar för synpunkterna i sin artikel i tidningen.År 2019 tilldelades Politiikasta priset Årets vetenskapsjournalist av Finlands vetenskapsredaktörers förbund. Politiikasta belönades 2016 med Finlands vetenskapsredaktörers förbunds pris för betydande insatser för att förmedla forskningen i den offentliga debatten om politiska angelägenheter. År 2016 var vi dessutom finalist till priset Liikutu tiedosta.

Redaktion

toimitus(at)politiikasta.fi
Chefredaktör Mikko Poutanen
mikko.poutanen(at)politiikasta.fi
Redaktionssekreterare Emmi Skytén
emmi.skyten(at)politiikasta.fi

Författarens instruktioner

Läs instruktionerna för skribenter och kontakta oss per e-post för att erbjuda en artikel!

Senaste publikationer

  • Lukuaika: 5 min. Politiikasta-lehden toimituskunta tarjoilee taas luku- ja tapahtumavinkkejä ennen lehden siirtymistä kesälomalle heinäkuun ajaksi. The post Toimituskunnan suositukset kesälomille appeared first on Politiikasta.
  • Lukuaika: 5 min. Kansalaistottelemattomuus ei ole vain aktivistien strategia, jolla pyritään saamaan julkisuutta kulloinkin tärkeäksi koetulle asialle. Käsitteen historiasta käy ilmi, että kansalaistottelemattomuus on keino herättää keskustelua julkisen vallan ja sen oikeuttamisen perusteista. The post Kansalaistottele­mattomuus: julkisuuden strategiasta legitimiteetin kritiikkiin appeared first on Politiikasta.
  • Lukuaika: 4 min. Sen jälkeen, kun oikeistopopulistisen Rassemblement National -puolueen puheenjohtajaksi valittiin aikaisemman johtajan Jean-Marie Le Penin tytär Marine, puoleen kieli siistiytyi, mutta konservatiiviset arvot ja maahanmuuton vastustus pysyivät. Nyt Marine Le Penistä povataan presidenttiä. The post Populismin sukupuoli appeared first on Politiikasta.
  • Lukuaika: 5 min. Kuka vielä muistaa koronakriisiä edeltäneen keskustelun syntymässä olevasta teknologisesta kumouksesta ja työn automatisoinnin ennennäkemättömästä aallosta? The post Automaatiokeskustelun uusin erä appeared first on Politiikasta.
  • Lukuaika: 2 min. Koronavuosi kulttuurialan silmin -sarjan viimeisen jakson aiheena on freelancer-taiteilijoiden työ ja toimeentulo. Jaksossa pohditaan myös esittävien taiteiden ja kulttuurin merkitystä niiden laajemmassa yhteiskunnallisessa ja filosofisessa viitekehyksessä. The post Politiikasta taidetta -podcast: Unohtiko valtio freelancerit? appeared first on Politiikasta.