Styrelse

STATSVETENSKAPLIGA FÖRENINGENS STYRELSE

Vald den 19 april 2024 vid årsmötet på Tieteiden talo i Helsingfors.

Hanna-Mari Kivistö, ordförande (Jyväskylä universitet), hanna-mari.t.kivisto@jyu.fi
Samuel Lindholm, vice ordförande (Jyväskylä universitet), samuel.j.lindholm@jyu.fi
Jon Järviniemi (Helsingfors universitet)
Juho Mölsä (Helsingfors universitet)
Anna Kronlund (Åbo universitet)
Mikko Leino (Åbo universitet)
Vesa Koskimaa (Tammerfors universitet)
Mikko Poutanen (Tammerfors universitet)
Johan-Eerik Kukko (Lapplands Universitet)
Sandra Wallenius-Korkalo (Lapplands universitet)
Janette Huttunen (Åbo Akademi)
Johanna Peltoniemi (THL)