Styrelse

Statsvetenskapliga föreningens styrelse (från 24.3.2022):

Hanna-Mari Kivistö,ordförande (Jyväskylä universitet), hanna-mari.t.kivisto@jyu.fi
Johanna Peltoniemi , vice ordförande (Helsingfors universitet, THL), johanna.peltoniemi@thl.fi
Jon Järviniemi (Helsingfors universitet)
Heino Nyyssönen (Åbo universitet)
Tapio Nykänen (Lapplands universitet)
Samuel Lindholm (Jyväskylä universitet)
Mika Vehka (Helsingfors universitet)
Mikko Poutanen (Tammerfors universitet)
Fredrik Malmberg (Åbo Akademi)
Aino Tiihonen (Tammerfors universitet)
Antti Pajala (Åbo universitet)
Anna Kronlund (Jyväskylä universitet)