Styrelse

Statsvetenskapliga föreningens styrelse (från 14.4.2023):

Hanna-Mari Kivistö,ordförande (Jyväskylä universitet), hanna-mari.t.kivisto@jyu.fi
Johanna Peltoniemi , vice ordförande (Helsingfors universitet, THL), johanna.peltoniemi@thl.fi
Jon Järviniemi (Helsingfors universitet)
Mikko Leino (Åbo universitet)
Tapio Nykänen (Lapplands universitet)
Samuel Lindholm (Jyväskylä universitet)
Mika Vehka (Helsingfors universitet)
Mikko Poutanen (Tammerfors universitet)
Janette Huttunen (Åbo Akademi)
Vesa Koskimaa (Tammerfors universitet)
Anna Kronlund (Åbo universitet)
Johan-Eerik Kukko (Lapplands Universitet)