Books from the Finnish Political Science Association (1983-2014)

Den engelskspråkiga bokserien Books from the Finnish Political Science Association som grundades år 1983 har en förtjänstfull bakgrund i att göra finländsk statsvetenskaplig forskning känd för en internationell publik. Verk som tidigare publicerats i den engelskspråkiga bokserien Books from the Finnish Political Science Association:

Ilkka Heiskanen and Sakari Hänninen (eds.): Exploring the basis of politics (1983)

Dag Anckar and Erkki Berndtson (eds.): Essays on democratic theory (1984)

Heikki Paloheimo (ed.): Politics in the era of corporatism and planning (1984)

Pertti Ahonen: Public policy evaluation as discourse (1985)

Harto Hakovirta (ed.): Fragmentation and integration (1986)

Jukka Kanerva and Kari Palonen (eds.): Transformation of ideas on a periphery (1987)

Dag Anckar and Erkki Berndtson (eds.): Political science between the past and the future (1987)

Dag Anckar, Hannu Nurmi and Matti Wiberg (eds.): Rationality and legitimacy (1988)

Jan Sundberg and Sten Berglund (eds.): Finnish democracy (1990)

Risto Sänkiaho (ed.): People and their polities (1990)

Sakari Hänninen and Kari Palonen (eds.): Texts, contexts, concepts: studies on politics and power in language (1990)

Marja Keränen (ed.): Finnish undemocracy. Essays on Gender and Politics (1990)

Matti Wiberg (ed.): The public purse and political parties: public financing of political parties in the Nordic countries (1991)

Matti Wiberg (ed.): The Political life of institutions (1991)

Kari Palonen and Tuija Parvikko (eds.): Reading the political (1993)

Matti Wiberg (ed.): Parliamentary control in the Nordic countries (1994)

Sami Borg and Risto Sänkiaho (eds.): The Finnish voter (1995)

Kyösti Pekonen (ed.): The new radical right in Finland (1999)

Teivo Teivainen: Enter economism, exit politics. Transnational politics of economism and limits to democracy in Peru (2000)

Harto Hakovirta (ed.): Globalism at the crossroads: wedges into global theory and policy (2000)

Matti Wiberg (ed.): Reasoned choices: scripta in honorem professoris Hannu Nurmi sexagesimum annum complentis, August 24, 2004 (2004)

Kari Palonen: RE-THINKING POLITICS. Essays from a quarter-century (ed. Kia Lindroos) (2007)

Tuija Parvikko: Arendt, Eichmann and the politics of the past (2008)

Suvi Soininen and Tapani Turkka (eds.): The parliamentary style of politics (2008)

Pertti Ahonen, Sakari Hänninen and Kari Palonen (eds.): Fortunae rota volvitur. Studies on the writings of Ilkka Heiskanen, professor emeritus of political science at the University of Helsinki, on the occasion of his 75th birthday 23 December 2010 (2010)

Tapio Raunio and Hannu Nurmi (eds.): The Serious Game of Politics: Festschrift for Matti Wiberg (2014)

Senaste publikationer

Kontakt och beställningar

Tiedekirja

Kirkkokatu 14
00170 HELSINKI

Statsvetenskapliga föreningens medlemmar får 40 % nedsatt pris för de böcker som har publicerats av föreningen (bör nämnas i samband med köp eller beställning).