Statsvetardagarna 2022

Hundra år av allmän statsvetenskap – Framtid, dåtid, nutid

Statsvetenskapliga föreningens årliga vetenskapliga evenemang Statsvetardagarna ordnas i samarbete med Helsingfors universitets statsvetenskapliga fakultet i universitetets lokaler 11-13 maj 2022. År 2022 är temat för dagarna Hundra år av allmän statsvetenskap – Framtid, dåtid, nutid. Finsk allmän statsvetenskap med sina tyska rötter är internationellt långlivad, och under årtionden har den tagit intryck från olika håll. Den mångfald som praktiskt återspeglas i en mängd olika benämningarna på vetenskapsgrenen i Finland har framför allt varit dess styrka. Vi hoppas att presentationerna på konferensen avspeglar nuläget och framtiden för vår breda disciplin ur olika perspektiv. Även presentationer med anknytning till forskningsfältets historia är varmt välkomna.

Program

Call for Papers

Arbetsgrupper

Early Career Scholars -arbetsgrupp

Anmälning

Information till deltagarna

Sponsorer

Kontaktinformation