Call for Papers

Föreslå ett papper till Statsvetardagarnas arbetsgrupper (se arbetsgrupperna här) senast den 15 mars 2022. Bifoga en uppsatstitel och abstrakt (max. 300 ord) till förslaget samt dina kontaktuppgifter. Skicka ditt förslag direkt till arbetsgruppens ordförande.

Kolla också workshopen för Early Career Scholars! Mer information här.